УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ
УСЛОВИ

ТИМ КОРПОРЕЈШН ДООЕЛ обезбедува продажба на производи/клима уреди преку својата веб страница на доменот klimi.mk, на World Wide Web.

Условите за користење пропишуваат услови и правила за крајните корисници и се поврзани со користење на веб-сајтот klimi.mk. Крајните корисници изјавуваат дека се согласуваат со Општи услови за користење и се согласувате да го користите веб klimi.mk во согласност со нив.

ТИМ КОРПОРЕЈШН ДООЕЛ го задржува правото во секое време да ги менува или прекинете податоците во било кој сегмент на бизнисот. Со користење на веб-страната крајниот корисник се согласува дека е запознаен и се согласува со Општите услови и употреба. Компанија ТИМ КОРПОРЕЈШН ДООЕЛ на крајниот корисник му препорачува: Ако со условите и услови за користење не се согласуваат, или ако сте помлади од 16 години, ве молиме да се воздржат од употреба на овој веб-сајт.

ТИМ КОРПОРЕЈШН ДООЕЛ го задржува правото во секое време, и без претходна најава, ако смета дека е потребно, да откаже или модифицира било кој од наведените општи услови и употреба и / или Договор за доверливост.

Поради тоа, се препорачува на крајните корисници од време на време повторно да го прочитаат информациските содржани во општите услови и употреба и Полиса за Приватност на податоци, за да бидете информирани за ваквите промени. Континуирана употреба на веб-страница се смета дека крајниот корисник се согласува со новите изменети Општи услови за употреба и Договор за доверливост. Крајниот корисник е одговорен за стекнување и одржување на сопствената компјутерска опрема, вклучувајќи го целиот софтвер и хардвер кој го поседува и користи, како и друга опрема потребна за пристап и користење на Интернет и сите поврзани трошоци. Компанија ТИМ КОРПОРЕЈШН ДООЕЛне е одговорен за било каква штета на опремата на крајниот корисник кои можат да произлезат со користењето на Интернет.

Овој сајт е во приватна сопственост. Целата комуникација и интеракција која се одвива преку веб-сајтот треба да биде во согласност со Општите услови за употреба. Крајните корисници не треба да ја користат оваа веб-страница за да објават или да пренесуваат било какви материјали кои се со заканувачка содржина или на кој било начин ги кршат правата на другите, било каков материјал кој по својата природа е незаконски и со навредливи пораки или ја крши приватноста, што е вулгарен, неприличен, или на друг начин непристоен во комуникацијата, која ги охрабрува нелегалните активности или на друг начин ги кршат кој било пропис, и дека без изречна писмена согласност од ТИМ КОРПОРЕЈШН ДООЕЛ Крајниот корисник не треба да го користи овој сајт за рекламирање или да изврши кој било комерцијален, религиозното, политичкото или не-комерцијален публицитет. Сите материјали содржани на веб-сајтот klimi.mk се ексклузивно право на компанијата ТИМ КОРПОРЕЈШН ДООЕЛ, или се користат со писмена дозвола од носителот на авторските права и на носителот на правата за трговски марки и / или дизајн. Секое копирање, дистрибуција, пренос, објавување, поврзување, Длабоко поврзување, или на друг начин модифицирање на овој веб-сајт без изречна писмена согласност на ТИМ КОРПОРЕЈШН ДООЕЛ е СТРОГО ЗАБРАНЕТО!

Веб-сајтот содржи материјал заштитени со авторски права, заштитен знак, дизајн и други информации кои се опфатени со другите правни на лица или ентитети, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на текст, софтвер, слики, видео клипови, графика, музика, звук, и целата содржина на веб-сајтот klimi.mk, во согласност со македонските прописи. Крајните корисници не можат да ги изменат, објавуваат, пренесуваат, да учествуваат во трансферот или продажба, создавате изведени дела, или на било кој начин експлоатираат било која содржина, во целост или во дел. Крајниот корисник може да ги превзема, печати и чува авторските права и материјали само за нивна сопствена употреба. Не е дозволено копирање, редистрибуција, реемитување, објавување или комерцијална експлоатација на превземениот материјал без предходна писмена согласност од ТИМ КОРПОРЕЈШН ДООЕЛи носителот на авторските права. Крајниот корисник не смее на овој веб-сајт да ја поставува, објавуваат или на друг начин ги стави на располагање било какви материјали кој се предмет на авторски права, заштитен знак или други права на интелектуална сопственост, без директна согласност на носителот на тие права. ТИМ КОРПОРЕЈШН ДООЕЛне е обврзана да го извести крајниот корисник, или да му помогне да се утврди дали материјалот е предмет на авторски права. Крајниот корисник е исклучиво одговорен за било каква штета што може да резултира од прекршување на авторски права, заштитен знак и друга злоупотреба на правата на интелектуалната сопственост, или било кои прашања кои произлегуваат во врска со објавувањето на таквиот материјал.

ПРОДАЖБА

Цените прикажани на сајтот се изразени со вклучен ДДВ.
Клиентот има право да одбере производ кој е официјално понуден на веб сајтот и на истиот да се направи online нарачка со што би ја одредил количината, начинот на испорака и останатите опции понудени на веб сајтот. Купувачот може да ја промени или откаже нарачката се до моментот на нејзиното резлизирање. Со реализирањето корисникот склучува договор со ТИМ КОРПОРЕЈШН за нарачката.

ИСПОРАКА

Нарачаниот производ се испорачува на адресата која купувачот ја внесил при нарачката и на начин кој самиот тој го одбрал. При подигнувањето на нарачката клиентот ја потпишува испратницата и дополнителните документи за подигање на производот. Производот може да го подигне и друго лице на наведената адреса кое не е наведено во самата нарачка и истото се води како трето лице.
При подгинувањето/примањето на нарачаниот производ примачот е должен да го провери производот за евентуални оштетувања при транспортот и за евентуален недостаток на одреден дел доколку е составен од повеќе делови. Доколку се констатира некој недостатоци примачот е должен веднаш да пријави рекламација.

ПЕРИОД НА ИСПОРАКА

Испораката се врши на територијата на цела Република Македонија, времето на испорака е од 24- 72 часа во зависност од периодот кога е направена нарачката. Доколку нарачката е направена во неработен ден рокот започнува да тече од првиот работен ден. Во рокот на испорака не се пресметуваат неработните денови. Доколку производот неможе да се достави испорача благовремено за тоа ќе биде известен клиентот. Доколку има доцнење на испораката ТИМ КОРПОРЕЈШН не сноси никаква одговорност доколку доцнењето е предизвикано од страна на компанијата која е ангажирана за извршување на испораката. Во случај, кога купувачот не е дома и не е достапен за доставување на порачката во договорениот термин и на наведената адреса, или нема обезбеден пристап и услови за предавање на производот во тој рок, ТИМ КОРПОРЕЈШН се ослободува од обврската да ги испорача производите наведени во порачката.

ГАРАНЦИЈА И ГАРАНТНИ УСЛОВИ

Производите кои се под гаранција за нив се издава соодветен гарантен лист во кој дополнително се наведени условите за гаранција.

 • Гаранцискиот рок започнува да тече од датата која е наведена на гарантиниот лист или од датата на издадената фискална/фактура. Гарантниот лист е валиден само доколку јасно и читко се означени серискиот број, датумот на продажба и овластениот продавач на производот а сето ова потврдено со печат на овластениот дилер. При предавање на производот на сервис, производот мора да ги содржи сите пропатни упатства, кутија и друго кои се добиени при купување и да се приложи гарантен лист со датум на продажба и печат од овластен продавач.

 • Во случај на неисправност на производ под гаранција КЛИМИ.мк или овластениот сервисер се должни да го отстранат дефектот во рок од 35 дена од денот на приемот на производот за сервис од страна на потрошувачот. Во случај на неисправност производот може да се сервисира најмногу до пет пати во рамките на гарантниот рок кој доколку не се поправи на потрошувачот ќе ми биде заменет со нов ист производ или еквивалентен на стариот производ. При тоа се земаат во предвид состојбата на производот, степенот на непочитување на договорот и настанатите проблеми на Трговецот или соодветно на сервисерот, при исполнувањето на гаранциското задолжување.

 • Трговецот или сервисерот се должни да ја извршат замената или поправката на начин што истото ќе биде во согласност со карактеристиките и својствата на производот, во рамките на гарантниот рок и без истите да причинуваат значителни проблеми на потрошувачот.

 • Во производот може да има делови кои носат сопствена гаранција, независно од гаранцијата на уредот во кој се наоѓаат.

Гаранцискиот рок започнува да тече од датата која е наведена на гарантиниот лист или од датата на издадената фискална/фактура. Гарантниот лист е валиден само доколку јасно и читко се означени серискиот број, датумот на продажба и овластениот продавач на производот а сето ова потврдено со печат на овластениот дилер. При предавање на производот на сервис, производот мора да ги содржи сите пропатни упатства, кутија и друго кои се добиени при купување и да се приложи гарантен лист со датум на продажба и печат од овластен продавач.

СЛУЧАИ КОГА ГАРАНЦИЈАТА ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ

Гаранцијата нема да биде важечка во случај кога дефектите или неисправноста се резултат на следниве причини:

 • Гаранцијата нема да биде важечка, ако дефектот (оштетувањето) настанал како резултат на тоа што потрошувачот не се придржувал кон правилата за употреба, наведени во упатството за користење на производот.
 • употреба на софтвер, носачи на информации, резервни делови, додатоци или потрошни материјали кои не се доставени или одобрени од производителот;
 • дефекти и оштетувања предизвикани од транспорт од страна на потрошувачот после продажбата на производот;
 • механички оштетувања (физичко) оштетување на деловите, изгорени делови од печатени кола.
 • механички оштетувања или дефекти настанати како резултат на земјотрес, поплава, пожар или други природни непогоди, како и при неприлагоден извор за напојување, струен удар или други надворешни фактори и несоодветна работна околина
 • било какво дејствие или поправка кое предизвикало дефект или механичко оштетување или причина за неисправност, а која не е извршена од овластен сервисен центар
 • оштетување од влага, вода, прашина, рѓа, инсекти, глодари, нагризувачки материи
 • дефекти настанати како резултат на нормално абење
 • Доколку производот е отваран/сервисиран или е вршена модификација од страна на неовластено лице, оштетена заштитната налепница и серискиот број на производот/системот.
 • Дефекти кои се настанати како последица на неквалитетни/неоригинални потрошни материјали.
 • При поднесување на рекламација потрошувачот е должен да достави Гарантен Лист кој ја содржи пропишаната содржина заедно со фискалната сметка за производот или издадената фактура. Рекламации не се прифаќаат кога фабричкиот број на производот не може да се прочита или недостасува, освен во случаите кога тоа е направено од производителот.
 • Ако поради горенаведените причини настанат дефекти и оштетувања, сервисирањето е на сметка на потрошувачот, дури и кога истото се врши за времетраењето на гарантниот рок.
 • Гаранцијата не опфаќа чистење и одржување на производот, како и промена на потрошните делови.

ВРАЌАЊЕ ИЛИ ЗАМЕНА НА ПРОИЗВОД

Производот кој е нарачан од потрошувачот но потоа увиде дека клиентот нема потреба од него а е фабрички исправен нема да може да се врати ниту да се одобри замена ниту да се рефундираат уплатените средства. Во случај да барате враќање на паричните средства, тоа можете да го остварите само доколку производот е нефункционален и нема ист таков производ или соодветен, тогаш може да се рефундираат уплатените средстава со приложена фискална/фактура и/или испратница во период од 24 часа од приемот на производот. Во ваков случај потребно е производот и пакувањето да немаат физички оштетувања.