МОЈА КОШНИЧКА
КОШНИЧКА ЛИСТА

Метод на плаќање

Лично при достава Лично при достава
ONLINE со картичка ONLINE со картичка

*Напомена: Сите трансакции со Динерс Клуб кредитна картичка автоматски ќе бидат поделени на 12 рати, за корекција ве молиме да се обратите на 02 15 155.