НАЧИН НА УПЛАТА

Плаќањето може да го извршете на следниве начини:

- online уплата со било која картичка од било која банка овозможена преку CaSys International картичниот систем
- Уплата при испорака на производот
- Уплата по фактура/профактура. Доколку го одберете овој начин на уплата на наведената е-маил адреса ќе добиете фактура со потребните информации за плаќањето